obradná sieň

Obradná sie? s 500 sedadlami vítané !!!