Αίθουσα Τελετών

Η αίθουσα τελετών με 500 θέσεις καλωσορίζουμε !!!