seremoniell Hall

  • Restoran Slika
  • Restoran 3
  • Restoran 2
  • Restoran 1

Den bevisste Sala

Den seremonielle hall for alle typer feiringer med 500 seter velkommen !!!

Lukk