istiadat Hall

  • Restoran Slika
  • Restoran 3
  • Restoran 2
  • Restoran 1

Sedar Sala

Dewan istiadat untuk semua jenis perayaan dengan 500 kerusi mengalu-alukan !!!

Tutup